Over Gemmeke van Kempen - Gemredactie

OVER GEM

Het gezicht achter GemRedactie is Gemmeke van Kempen:

 

‘Na vele jaren werk als eind- en hoofdredacteur heb ik sinds 2002 een eigen bureau. Die stap heeft me veel gebracht.’ 

 

Breed veld

‘De ene week buig ik me over een adviesrapport, de andere keer geef ik een serie workshops Helder en bondig schrijven aan gedreven onderzoekers. Soms voer ik de eindredactie over een tijdschrift, dan weer schrijf ik nieuwsbrieven of begeleid ik de opbouw en invulling van een website.’

 

Helder en pakkend 

‘Het lezerspubliek varieert: van kritische consumenten tot zakelijke en vakinhoudelijk geïnteresseerde lezers. Ik ken de hobbels én bruggen in de communicatie tussen vakspecialisten en publiek, en vind het leuk ook moeilijke onderwerpen op een heldere manier te vertalen in woord en beeld. Mijn sterke punten zijn: hoofd- en bijzaken onderscheiden, structuur aanbrengen en helder en pakkend schrijven in gewone-mensentaal.’

 

Snel en goed

‘Ik werk al vele jaren met een aantal vaste opdrachtgevers en ben ervan doordrongen dat opdrachten urgent kunnen zijn. Dan moet je snel goede kwaliteit leveren, ook buiten reguliere werktijden.’

 

Kennis en ervaring

‘Als zelfstandige heb ik de gelegenheid op veel fronten mee te draaien en mijn kennis en ervaring in te brengen als eindredacteur, tekstschrijver en redactioneel begeleider. Ik heb echt een heerlijk vak.’

TOP