FORGOT YOUR DETAILS?

OVER GEM

Het gezicht achter GemRedactie is Gemmeke van Kempen:

‘Na vele jaren werk als eind- en hoofdredacteur heb ik sinds 2002 een eigen bureau. De ene week buig ik me over een adviesrapport, de andere keer geef ik een workshop journalistiek schrijven aan een groep gedreven onderzoekers. Soms voer ik de eindredactie over een tijdschrift in al zijn facetten, soms gaat het over één persbericht.
Het lezerspubliek varieert: van kritische consumenten tot zakelijke en vakinhoudelijk geïnteresseerde lezers. Ik ken de hobbels én bruggen in de communicatie tussen vakspecialisten en publiek, en vind het leuk ook moeilijke onderwerpen op een heldere manier te vertalen in woord en beeld. Mijn sterke punten zijn: hoofd- en bijzaken onderscheiden, structuur aanbrengen en helder en pakkend schrijven in gewonemensentaal.
Ik werk al vele jaren met een aantal vaste opdrachtgevers en ben ervan doordrongen dat opdrachten urgent kunnen zijn. Dan moet je snel goede kwaliteit leveren, ook buiten reguliere werktijden.
Als zelfstandige heb ik de gelegenheid op veel fronten mee te draaien en mijn kennis en ervaring in te brengen als eindredacteur, tekstschrijver en redactioneel begeleider. Ik heb echt een heerlijk vak.'

TOP