PROFESSIONEEL MAATWERK

Niet zeker van uw teksten? Vindt u ze (te) specialistisch of lang? Besteedt u de organisatie van de publicatie graag uit? GemRedactie is er voor een frisse blik, redactieslag en complete productie.

REDIGEREN OPSCHUDDEN EN POLIJSTEN

Een tekst moet helder van opbouw zijn, vlot lopen, goed van toon zijn en de doelgroep aanspreken. Bij teksten voor een breed publiek betekent redigeren: zorgen voor een prikkelende vraagstelling, actieve korte zinnen, aansprekende voorbeelden, ondersteunend beeld en een helder betoog met dito afsluiting.
Zakelijke lezers houden van compact. Redigeren van vakteksten houdt vaak in: schrappen en herformuleren. Een bondig betoog met een duidelijke structuur, en een samenvatting met alle relevante vragen en antwoorden. GemRedactie maakt uw teksten sterker.

DE EINDREDACTEUR BRENGT ALLES BIJEEN

Bij de productie van een rapport, nieuwsbrief of tijdschrift zijn vaak meerdere auteurs en meelezers betrokken. Dat vraagt een goede eindredacteur die de verschillende inbreng tot een samenhangend geheel smeedt. Qua inhoud en schrijfstijl, tekst en beeld, en vormgeving. Het betekent vaak ook de planning bewaken. GemRedactie heeft veel ervaring met de eindredactie van rapporten, periodieken en websites.

CORRIGEREN DE PUNTJES OP DE i

Uw tekst kan inhoudelijk kloppen, maar staan er taal- of spelfouten in, dan doet dat af aan de kracht van de boodschap. Met een onjuist gebruikt gezegde heeft u op z'n best de lachers op uw hand, maar wordt u minder serieus genomen. Een verkeerd geplaatste komma kan de tekst onbedoeld een andere betekenis geven. GemRedactie corrigeert teksten op taal- en spelfouten en stijlbreuken.

TOP